Salah satu penegasan Tuhan Yesus kepada murid-murid-Nya dalam rangkaian menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka mengenai akhir zaman ialah, banyak peristiwa tidak menyenangkan bahkan penderitaan menimpa kehidupan umat manusia di bumi. Hal itu tentunya berpengaruh kepada kehidupan para pengikut Tuhan, termasuk menyebabkan mereka kehilangan semangat dan pengharapan. Lalu dinyatakan-Nya, Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya (Mat. 24:13-14). Kini di berbagai tempat di tanah air, tidak sedikit warga jemaat bahkan ada pemimpin gereja yang mundur bahkan meninggalkan iman kepada Sang Juruselamat. Sedih hati mengamati kenyataan itu.

Back to top